Skip to content
Home » 4 Atsparumo darbo vietoje bruožai

4 Atsparumo darbo vietoje bruožai

  • by

Streso darbo vietoje pasekmės yra tokios rimtos ir plačiai paplitusios, kad Pasaulio sveikatos organizacija stresą pavadino 21 metų sveikatos epidemija.Šv amžiaus. Dėl streso darbo vietoje kasmet prarandama milijonai darbo dienų ir jis daro didelę įtaką darbuotojų bei organizacijos sveikatai. Taigi, kaip galime pagerinti darbuotojų atsparumą darbo vietoje?

Darbo įtampą galima sumažinti sumažinus darbo krūvį, lanksčias darbo valandas arba kultūrinius pokyčius, kurie padeda pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Darbdaviai taip pat gali padėti darbuotojams išmokti valdyti streso lygį per atsparumo suvokimą ir mokymus. Didesnis atsparumo lygis leidžia darbuotojams geriau susidoroti su sunkumais ir išlikti pozityviems sunkiomis aplinkybėmis.

Šiuolaikinėje sparčiai besivystančioje darbo aplinkoje atsparumas yra gyvybiškai svarbus įgūdis, kurį turėtų turėti kiekvienas darbuotojas, vadovas ir darbdavys. Atsparumas darbo vietoje reiškia gebėjimą susidoroti su sunkumais, atsigauti po nesėkmių ir susidoroti su kasdieniu spaudimu ir stresiniais veiksniais, atsirandančiais dėl darbo.

Kas yra atsparumas darbo vietoje?

Atsparumas reiškia ne tik buvimą kietu ar stoiku. Tai yra psichinių, emocinių ir socialinių įgūdžių turėjimas, norint valdyti stresą, atsigauti po nesėkmių, mokytis iš nesėkmių ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Atsparumas yra pagrindinis asmeninio ir profesinio augimo, gerovės ir sėkmės veiksnys. Darbo vietoje atsparūs darbuotojai yra labiau įsitraukę, produktyvesni, novatoriški ir lojalesni.

Jie geriau susidoroja su pokyčiais, konfliktais ir negandomis, palaiko teigiamus santykius su kolegomis ir klientais. Taip pat yra keletas pagrindinių atsparių darbuotojų savybių, kurias turėtumėte žinoti darbo vietoje.

4 Pagrindinės atsparumo savybės

1. Jie turi tvirtus santykius

Kokybiški santykiai ir ryšiai suteikia darbuotojams paramos tinklą, kuriuo jie gali pasikliauti sunkiais laikais. Jie geriau sugeba išlaikyti teigiamą požiūrį. Norint sukurti tvirtus santykius, reikalingas palaikomasis bendravimas, veiksmingi klausymosi įgūdžiai, pasitikėjimo stiprinimas ir linksmybės.

2. Jie vengia perdegimo

Kai darbuotojai yra perdegę, jie nesižavi darbu, todėl nukenčia produktyvumas ir įsitraukimas. Atkaklūs darbuotojai žino, kaip svarbu išlaikyti sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Jie žino, kad gali dirbti geriausiai, jei kiekvieną dieną turi laiko pasikrauti.

Atsparūs darbuotojai dažnai imasi veiksmų, kad efektyviau valdytų savo energijos lygį ir užtikrintų, kad jie visą laiką galėtų dirbti kuo geriau.

3. Jie siekia didelių tikslų ir išlieka įkvėpti

Atkaklūs darbuotojai turi aistros ir ryžto siekti ilgalaikių tikslų. Sunku pasiekti aukštus tikslus, o atsparūs darbuotojai stengiasi įveikti kliūtis, kad pasiektų šiuos tikslus.

4. Jie yra pritaikomi

Atsparūs darbuotojai mato iššūkį ir išsiaiškina, kaip gali jį kontroliuoti ar daryti įtaką. Jie neturi aukų mentaliteto arba nesijaučia bejėgiai imtis pokyčių. Darbuotojai, turintys atsparumą darbo vietoje, pripažįsta savo mintis, emocijas ir reakcijas, kai patiria stresą, ir naudoja jas siekdami kryptingų veiksmų. Dėl atsparumo darbe darbuotojai gali geriau numatyti ir valdyti riziką, susidoroti su nesėkmėmis ir išlikti įsitraukę sudėtingais laikais.

Kaip ugdyti atsparumą darbo vietoje

Atsparumo ugdymas nėra vienkartinis įvykis, o nuolatinis procesas, apimantis asmeninius ir organizacinius veiksnius. Štai keletas patarimų, kaip ugdyti atsparumą darbo vietoje:

Skatinkite atvirą bendravimą

Atviras ir sąžiningas bendravimas yra būtinas atsparumui. Skatinkite savo komandą pasidalyti mintimis, jausmais ir rūpesčiais, o prireikus ieškoti pagalbos ir paramos. Sukurkite saugią ir palaikančią darbo aplinką, kurioje laukiami atsiliepimai ir konstruktyvi kritika.

Skatinkite augimo mąstymą

Augantis mąstymas – tai tikėjimas, kad savo gebėjimus ir intelektą galima ugdyti praktikuojantis, užsispyrus ir mokantis iš nesėkmių. Augimo mąstymo pritaikymas gali padėti darbuotojams suvokti iššūkius kaip galimybes mokytis ir tobulėti, o ne kaip grėsmę savo kompetencijai ar vertei.

Suteikite mokymus ir išteklius

Suteikite savo komandai mokymų ir išteklių apie streso valdymą, laiko valdymą, konfliktų sprendimą ir kitus esminius įgūdžius, kurie gali padėti susidoroti su iššūkiais ir klestėti darbo vietoje.

Skatinkite rūpinimąsi savimi

Rūpinimasis savimi – tai praktika rūpintis savo fiziniais, emociniais ir socialiniais poreikiais. Paskatinkite savo komandą teikti pirmenybę savęs priežiūrai, planuodami pertraukas, ilsėdamiesi, dalyvaudami sveikatingumo programose ir užsiimdami jiems patinkančiais pomėgiais bei veikla.

Kurti prasmingą darbą

Prasmingas darbas – tai darbas, atitinkantis vertybes, tikslą ir interesus. Darbuotojai, kuriems darbas atrodo prasmingas, yra labiau įsitraukę, motyvuoti ir atsparūs. Apsvarstykite, kaip galite padėti savo komandai rasti savo darbo prasmę, suteikdami jiems savarankiškumo, atsiliepimų, pripažinimo ar augimo galimybių.

Kaip darbdaviai gali padėti darbuotojams pagerinti jų atsparumą darbo vietoje

Kaip darbdavys, galite padėti darbuotojams pagerinti jų atsparumą darbe, skatindami fizinę gerovę, kurdami sveiką psichologinę aplinką, suteikdami prieigą prie fizinės ir psichinės sveikatos išteklių ir skatindami stiprius socialinius tinklus.

Atsparumą pavertus organizacijos prioritetu ir imantis veiksmų jam ugdyti, darbuotojai gali kontroliuoti savo emocijas ir psichinę gerovę, todėl jie labiau linkę prisitaikyti krizių ar pokyčių metu. „Zevo Health“ organizuoja įvairius mokymus, skirtus darbo vietos gerovei, įskaitant atsparumo ugdymą, kad jūsų darbuotojai taptų atsparesni.

*Tai nėra medicininė konsultacija. Jei manote, kad jums reikia papildomos pagalbos, kreipkitės į medicinos specialistą.